Polsko-ukraińska wymiana młodzieży w Sumach na Ukrainie

         W okresie od 28 czerwca do 7 lipca 2019 r. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur realizowała projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży w Sumach na Ukrainie. Projekt został sfinansowany przez Polsko–Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnikami ze strony polskiej była młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Młodzież ukraińska to studenci Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolnictwa w Sumach.

         Tegoroczna wymiana pt. „Polsko – Ukraiński Business Play – następny poziom” to kontynuacja zeszłorocznego projektu, który realizowany był w Poroninie. Jest to więc ewolucja istniejącego partnerstwa, uwzględniająca całokształt zdobytych wcześniej doświadczeń. Tematem wiodącym tych dwóch międzynarodowych spotkań była przedsiębiorczość i jej wpływ na poprawę szans zawodowych młodzieży wkraczającej na rynek pracy.

         Ponieważ projekt odbywał się u naszego wschodniego sąsiada, rozpatrywane zagadnienia dotyczyły w głównej mierze ukraińskich uwarunkowań gospodarczych i społecznych. Ten wyjazd zakończył zaplanowany na dwa lata cykl wymian, których zadaniem było nabycie przez młodzież wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w obu krajach.

         Głównym celem wymiany było wspieranie aktywnych postaw przedsiębiorczych wśród 36 osobowej grupy młodzieży z Polski i Ukrainy w wyniku szeregu działań, w tym realizacji interaktywnych warsztatów „symulacyjna firma”. W tym celu wykorzystano interaktywną grę „Business PLAY”, która została dostosowana do realiów rynku ukraińskiego. Oprócz przedsiębiorczości, ekonomii i rachunkowości młodzież poznała również kulturę, historię i tradycje ukraińskie. Okazało się, że oba narody są ze sobą silnie związane, a ich historia  i losy stale się ze sobą przeplatają.

         Pierwszym przystankiem w drodze do Sum był Kijów. Polska młodzież mogła zwiedzić to wspaniałe miasto, m.in.: główną ulicę Chreszczatyk z siedzibą mera miasta i Majdan Niezależności (Plac Niepodległości), a także pomnik poświęcony założycielom miasta. Podziwiano także panoramę miasta z mostu nad Dnieprem. Uczestnicy wymiany obejrzeli również wiele wspaniałych cerkwi i zielonych skwerów, obiektów i pomników. Wycieczka przez Kijów zakończyła się pod najwyższą statuą w Europie – Matką Ojczyzną.

         W Sumach rozpoczęła się realizacja wspólnie zaplanowanych działań merytorycznych. Zajęcia z biznesu odbywały się na tutejszym Uniwersytecie. Początek projektu to integracja młodzieży oraz prezentacje krajów, z wykorzystaniem ciekawych metod. Jedną z nich była nietuzinkowa propozycja ukraińskiej młodzieży, aby swoją kulturę, historię i tradycje zaprezentować w sposób interaktywny w lokalnym ośrodku kultury kozackiej, tj. „Hruniwska Sicz”. Tam obie grupy spędziły cały dzień, wykonując różne zadania związane z życiem dawnych Kozaków. Było strzelanie z łuków, jazda konna, kowalstwo, rzucanie nożami oraz ukraiński wspólny posiłek z barszczem, słoniną i pierogami. Był krótki pokaz sprawności i walka na worki. Wszyscy się wspaniale bawili i jednocześnie zdobywali niezwykle ciekawą i ważną wiedzę z zakresu kultury. Odbyła się również wycieczka w góry kredowe, które w środku lata, wyglądały jak pokryte śniegiem.

         Pracując na uczelni nad zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej młodzież poddała wnikliwej analizie komparatystycznej pracę w firmie zewnętrznej i na własnym rozrachunku. Obie grupy doszły do wspólnego wniosku, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie prowadzenie własnego biznesu jest najlepszym sposobem na realizację ambicji zawodowych i godnego zarobku. Następnie młodzież miała okazję zweryfikować teorię z praktyką – poprzez cykl spotkań z przedsiębiorcami i przedstawicielami biznesu na Ukrainie.

W końcu rozpoczęły się warsztaty symulacyjne z wykorzystywaniem narzędzia edukacyjnego „Business Play”. W ramach prowadzonych rozgrywek symulacyjnych powstało 6 mieszanych polsko-ukraińskich wirtualnych firm, które rywalizowały ze sobą na rynku, dążąc do osiągnięcia jak najlepszego wyniku finansowego. Motywacją do rywalizowania były nagrody dla trzech najlepszych firm na koniec wymiany. Młodzież z ogromnym entuzjazmem angażowała się w „prowadzenie działalności gospodarczej”. Z ogromnym wysiłkiem były tworzone i wdrażane strategie gospodarcze. Firmy ze sobą konkurowały i współpracowały. Losy i wyniki poszczególnych firm można było obserwować na specjalnie w tym celu utworzonej grupie w FB (https://www.facebook.com/groups/337489413818628/), gdzie na bieżąco powstawały i były uzupełniane profile poszczególnych przedsiębiorstw wirtualnych.

W międzyczasie zrealizowano szereg dodatkowych zadań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: spotkania na uczelni i poznanie jej struktury oraz działalności, zasad organizacji wymian międzynarodowych, wycieczka do muzeum akademickiego, gdzie ku zaskoczeniu polskiej młodzieży były pamiątki z Polski i Olsztyna, wizyta w Sądzie Gospodarczym, gdzie młodzież  poznała specyfikę pracy w sądzie i miła możność rozmowy z sędziną nt. prowadzenia przedsiębiorstw na terenie Ukrainy, ukraińskiej ekonomii i przestępstwach gospodarczych. Dodatkowe zadania miały także charakter integracyjny. Jednym z nich była nauka tańca towarzyskiego, młodzież poznała też cztery ludowe tańce ukraińskie. Kolejnym etapem była wspólnie zaplanowana i zrealizowana przez młodzież - wycieczka tematyczna do Baturyn - dawnej stolicy hetmańskiej Ukrainy. Młodzież polska była bardzo zaskoczona dowiedziawszy się, że miasto zostało założone przez jednego z polskich królów, a polskie ziemie rozciągły się tak daleko. Ponadto zorganizowano grę- zawody „dla bystrzaków” - „Co? Gdzie? Kiedy?”. Gra była animowana przez młodzież ukraińską, a rywalizowały ze sobą grupy z Polski i… Chin. W czasie trwania wymiany sumska uczelnia gościła również grupę młodzieży akademickiej z Chin, która chętnie przyłączyła się do działań projektowych. Działania integracyjne zakończyło promocyjne zadanie terenowe. Cała młodzież uczestnicząca w wymianie wyruszyła do miasta, promując, poznawanie kultur, wymiany międzynarodowe oraz polsko-ukraińskie relacje.

         Na koniec projektu odbyły się Targi Przedsiębiorczości, w trakcie których wszystkie wirtualne firmy dokonały prezentacji swoich strategii i osiągnięć. Celem każdej prezentacji było przekonanie do swojej oferty jak największej liczby uczestników (młodzież akademicka, szkół średnich, środowisko biznesowe, itp.) tego wydarzenia i nakłonienie ich do oddania głosu na swoją firmę. Rywalizacja była bardzo aktywna, gdyż na zwycięzców czekały cenne nagrody. Opinie i wrażenia uczestników wymiany zmierzono metodą „termometru” i okazało się, że uczestnicy wymiany ocenili ją zdecydowanie pozytywnie.

   Ostatnim zadaniem w ramach realizowanego projektu będzie spotkanie upowszechniające, zaplanowane na początek września br. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Będzie to końcowe działanie w ramach dwuletniego cyklu spotkań polsko-ukraińskich. Warto zaznaczyć, iż w trakcie tych spotkań powstało kilka ciekawych koncepcji kontynuacji współpracy, a ich głównymi autorami była  młodzież uczestnicząca w wymianie. Mamy więc wszelkie podstawy do stwierdzenia, iż powstał solidny fundament dla nowych, ciekawych projektów polsko-ukraińskich, dedykowanych młodzieży.