ROZEZNANIE RYNKU

Na publikację ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej, promujących nabór do projektu pn. „Iławski Inkubator Przedsiębiorczości szansą na rozwój regionu”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Rozeznanie Rynku

Załącznik- wersja edytowalna

Projekt "Jestem SOBĄ w mojej szkole"

 

Rekrutacja 2019/2020- dokumenty rekrutacyjne

Formularz_uczetnictwa AZPO

Formularz_uczetnictwa-_ SPR i SPB

Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_SPR_SPB_AZPO

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 16/AkP/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”.

Pismo_z_dnia_08.10.2019r.

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 16/AkP/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 15/AkP/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019, na dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020, RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Pismo z dnia 23.09.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej_

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 12/JS/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załączniki-_wersja_edytowalna

Baza konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak 11/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie konkurencyjności na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

 

Pismo_z_dnia_26.07.2019

 

Baza_konkurencyjności

 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Odpowiedź nr 1 do ZO

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 11/JS/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży w Sumach na Ukrainie

         W okresie od 28 czerwca do 7 lipca 2019 r. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur realizowała projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży w Sumach na Ukrainie. Projekt został sfinansowany przez Polsko–Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnikami ze strony polskiej była młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Młodzież ukraińska to studenci Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolnictwa w Sumach.

Zapraszamy i gorąco namawiamy do udziału w szkoleniu. Proszę wypełnić formularz i przesłać go na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub dostarczyć osobiście do Przedszkola Majka w Iławie, ul. Mierosławskiego 6 14-200 Iława.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak 10/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie konkurencyjności na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_07.06.2019

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak 9/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie konkurencyjności na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn. „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_27.05.2019

Baza_konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 7/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017na:realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_15.05.2019

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 8/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_14.05.2019r.

Baza konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn. „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 7/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_09_05_2019r

Baza_konkurencyjności

 

ROZEZNANIE RYNKU

Na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Iławski Inkubator Przedsiębiorczości szansą na rozwój regionu”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Rozenanie rynku

Załącznik w wersji edytowalnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza konkurencyjności_

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 6/JS/FRWIM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017, na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Pismo_unieważnienie 24.04.2019r.

Baza_konkurencyjności_24.04.2019 r.

 

Postępowanie znak ZO 6/JS/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Szkolenie w dniach 26-27 kwietnia 2019 r. ZAPRASZAMY!

Szkolenie autorskie twórczyni metody!

TRENER:Dorota Dziamska*

*Autorka terapii Edukacja Przez Ruch (EPR). Jest jedną z najbardziej znanych i doświadczonych metodyczek nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek z materiałami edukacyjnymi dla dzieci.

Formularz złoszeniowy - szkolenie Edukacja Przez Ruch