KADRA SZKOŁY

Lucyna Górnik - dyrektor szkoły;

Monika Dalkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, opieka nad sekretariatem;

Magdalena Bieńkowska – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja;

Marta Masny – wychowanie przedszkolne, plastyka;

Małgorzata Błaszczak - wychowanie przedszkolne;

Katarzyna Romanowska – matematyka, przyroda;

Teresa Kaźmierczak zastępstwo za Marta Iwaniuch – język polski, prowadzenie biblioteki szkolnej;

Justyna Pietrasiak – religia, wychowanie do życia w rodzinie;

Katarzyna Krystyniak – język angielski;

Karol Juszczak - historia;

Szymon Braun - język angielski;

Wioleta Traczyk – kształcenie zintegrowane, wychowanie fizyczne;

Witold Sacharczuk - informatyka, technika;