ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe- szkolenia zawodowe

Baza_konkurencyjności

Załączniki_w wersji edytowalnej