Postępowanie znak 6/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności