"MŁODY OBYWATEL, CZYLI HISTORYCZNE ZDOBYWANIE DOŚWIADCZEŃ"

 

03.08.2015 r. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur rozpoczęła realizację projektu

pt. „Młody obywatel, czyli historyczne zdobywanie doświadczeń”

współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu

„Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2015”.

 

Do współpracy zaproszono trzydzieścioro uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, Zespół Szkół w Kisielicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu (POLSKA) oraz dziewiętnaścioro uczniów z różnych szkół miasta obwodowego Sumy (UKRAINA).

Głównym celem projektu jest zbudowanie wśród młodzieży aktywnej postawy obywatelskiej, chęci uczestnictwa w życiu publicznym, a także stworzenie pozytywnych i trwałych kontaktów z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogą poznać historię i kulturę zarówno swojego kraju, jak i Ukrainy nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej.

Projekt zakłada przejście przez następujące etapy:

  1. Udział w krótkich warsztatach przygotowujących do wspólnego spotkania uczniów z Polski i z Ukrainy dotyczących ustroju, wyborów, przybliżenia postaci prezydenta, Sejmu, Senatu i ich roli w państwie, a także w warsztatach językowych, ukierunkowanych na poznanie prostych zwrotów oraz podstawowego słownictwa „sąsiadów”. Zwieńczeniem tegoż etapu jest zaopatrzenie zaangażowanych szkól w literaturę związaną z przeprowadzonymi warsztatami.
  2. Pięciodniowy, nieodpłatny pobyt młodzieży w okolicach Sanoka - tereny  wspólnej historii Polski i Ukrainy. Różnorodność tamtejszej architektury pozwoli na zgłębienie wiedzy historycznej. Wyjazd urozmaicony jest atrakcjami kulturalnymi, muzycznymi, tanecznymi i teatralnymi.
  3. Wizyta młodzieży ukraińskiej w 3 szkołach (Kamieniec, Kisielice, Dzierzgoń). Projekt przewiduje zabawę w postaci przygotowania wyborów prezydenckich w każdej ze szkół z udziałem młodzieży z Ukrainy. Kolejną atrakcją jest dla uczniów spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta. Podczas wspólnego pobytu zostanie nakręcony film, a młodzież utworzy na  facebooku grupę kontaktową oraz opracuje cykl artykułów do lokalnej prasy opisującej projekt.