LOGO

POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W okresie od 01.11.2014 r. do 15.12.2014 r. miała miejsce polsko – ukraińska wymiana młodzieży organizowana przy współpracy Narodowego Centrum Kultury oraz Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w ramach realizacji zadania „Pieśni i tańce ludowe – kultura polsko-ukraińska”. W przedsięwzięciu wzięło udział 20 uczniów z Polski oraz 20 uczniów z Ukrainy, a także po 2 opiekunów dla każdej z grup. Polska część młodzieży to uczniowie z Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn’a w Przezmarku (woj. pomorskie).

Wymiana ta była pierwszą z punktu widzenia prac iławskiej fundacji, a dzięki właściwie skomponowanym planom młodzież szybko nawiązała kontakt otwierając się na nowe doświadczenia.

Celem nadrzędnym wymiany było kulturowe zapoznanie się młodzieży z Polski i Ukrainy, która bierze aktywny udział w pielęgnowaniu spuścizny folklorystycznej swoich miejscowości, regionów i krajów. Na tej podstawie powstał plan, którego zadaniem było nawiązanie trwałych relacji przyjacielskich otwierających furtkę do przyszłych wspólnych działań z jednoczesnym poznaniem języka danego kraju. Kolejny cel stanowiło zapewnienie ukraińskiej młodzieży odpoczynku od codziennych napięć i stresu związanego z aktualnymi wydarzeniami na Ukrainie. Uczestnicy ze strony ukraińskiej pochodzili bowiem z regionów graniczących z Rosją.

Dzięki swoim zainteresowaniom folklorystycznym młodzież z obu krajów entuzjastycznie podeszła do wszystkich działań (zajęć, warsztatów, spotkań i imprez), które stanowiły część merytoryczną wymiany. Obie strony miały pewien bagaż doświadczeń i tym doświadczeniem chciały się podzielić. Dlatego prowadzone warsztaty odbywały się w żywej i ciekawej atmosferze, która stała się znakomitym tłem i fundamentem dla nowych znajomości, partnerstwa i przyjaźni.

Całość projektu realizowana była na Podhalu, które za sprawą zimowej aury stało się idealnym miejscem do integracji.