ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji” ” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.  . Postępowanie znak: ZO/FRWiM/11/2017

Zapytanie_Ofertowe_-_ZO_FRWiM_11_2017.pdf

Załaczniki nr_1_i_4_w_wersji_edytowalnej_-_ZO_FRWiM_11_2017.doc

Baza_Konkurencyjności