Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/21/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie

Pismo z dnia 09.11.2017r.

Baza_konkurencyjności