Tytuł projektu: 

Nagroda od władz lokalnych za wdrożenie i realizację projektu.

Nagroda od władz lokalnych za wdrożenie i realizację projektu.

„Szkoły Sukcesu”

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie : 9.1 Wyrównywanie  szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel projektu:

Zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych u 284 uczniów z terenów wiejskich  w  4 szkołach podstawowych w Gminie Susz tj. w: Babiętach  Wielkich, Jawtach  Wielkich, Kamieńcu i Piotrkowie. W ramach realizacji projektu, uczniowie z klas I – VI  wezmą udział w ciekawych innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przy szkole. Zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne, jak np. komputery, oprogramowanie multimedialne, tablice interaktywne oraz  gry edukacyjne. Program zajęć pozalekcyjnych będzie zasadniczo różnił się od typowej lekcji w szkole.  Poprzez realizację projektu nauka stanie się dla uczniów przygodą i zabawą. Szkoły dodatkowo wdrożą innowacyjny model pracy z uczniem, wykorzystując nowoczesne metody w sposób interaktywny i aktywizujący. Placówki  oferować będą pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowo-edukacyjne na wczesnym etapie nauczania. W ramach zajęć, będzie można dodatkowo zdobywać wiedzę poza murami szkoły, poprzez udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych m.in. przez Centrum Nauk Kopernik w Warszawie, Centrum Eksperyment w Gdyni i warsztaty teatralne  prowadzone przez aktorów  Teatru Narodowego w Warszawie, co dodatkowo rozszerzy ofertę edukacyjną szkół podstawowych z Gminy Susz.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Susz i Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie.

Działanie będzie prowadzone od 01.06.2013 r. do 30.06.2015 r.

Informacje na temat projektu można śledzić na stronie Wiadomości i ogłoszenia

Dokumenty takie jak regulamin projektu i  inne związane z projektem można przeczytać i pobrać po kliknięciu w ten link

Zespół projektowy:

Kierownikiem Projektu – jest Elżbieta Glegoła

Koordynatorem ds. wsparcia, monitoringu i szkoleń – Natalia Gewers

Koordynatorem ds. rozliczeń –Arkadiusz Wasiłowski.

Kontakt

pod numerem tel./fax: 896487669 w godzinach 9:00 do 16:00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

Kilka zdjęć szkół objętych projektem:

Zdj_Jawty 1 www

Szkoła Podstawowa w Jawtach

Babiety 2

Szkoła Podstawowa w Babiętach

Piotrkowo 4 WWW

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

 

Baner na stronę z EFS

Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl .