MSiT_LOGO

 

 

Wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizujemy projekt „Umiem Pływać”.

Dzięki upowszechnianiu nauki pływania dla 69 dzieci z klas III szkół podstawowych z gminy Susz, wzrasta znaczenie aktywności fizycznej wśród dzieci, które są objęte szczególną uwagą w projekcie. Poprawa kondycji fizycznej i pobudzenie w dziecku radości uczenia się, zwiększają motywację i poczucia własnej skuteczności tu i teraz: jestem dobry, bo potrafię się nauczyć pływać. Taki stan umysłu dziecka zwiększa jego motywację nie tylko do sportu, ale również i do nauki w szkole.

W ramach projektu prowadzimy naukę pływania (20 godzin na grupę) na krytej pływalni w Iławie dla 5 grup (1 grupa z SP Lubnowy, 1 grupa z SP Kamieniec, oraz 3 grupy z SP Susz) w okresie od września do grudnia 2014r.

W efekcie realizowane jest 100 godzin nauki pływania dla 5 grup dzieci.

W szkołach objętych projektem brakowało wcześniej tego typu doświadczeń związanych z działaniami polegającymi na budowaniu radości płynącej z uprawianie sportu, uczenia się w sposób przyjemny, a przez to bardziej efektywny. Projekt zapewnia pomoc każdemu dziecku także w odkryciu swojego własnego – lepszego „sposobu na sprawność fizyczną ”.

W projekcie biorą udział rodzice, poprzez wkład niefinansowy – pracę opiekuna grupy, co wzmacnia znaczenie projektu w środowisko lokalnym i jest narzędziem do wpierania dziecka.

Zadanie – w ramach rządowego projektu Umiem Pływać – jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.