Inkubowane Firmy – link do listy firm korzystających z Projektu

Tytuł projektu:

Wspólna sprawa – utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie miasta Iławy

Cele projektu:

 1. Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Iławy oraz powiatu iławskiego.
 2. Stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno–technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej.
 4. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie.
 5. Rozwój przedsiębiorczości.
 6. Edukacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł jej finansowania.

Cele Inkubatora realizowane są w szczególności poprzez:

 1. Wynajem powierzchni biurowych i usługowych.
 2. Świadczenie usług sekretarskich, biurowych i księgowych na rzecz przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie w Inkubatorze (lokatorów Inkubatora).
 3. Informację i doradztwo.
 4. Promocję.
 5. Inne usługi, w zależności od aktualnych potrzeb.

 Dla kogo:

Zgodnie z Regulaminem Iławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do Inkubatora mogą zostać przyjęte następujące rodzaje podmiotów:

 • Przedsiębiorstwa Inkubowane,
 • Przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 3 lata.

Przedsiębiorstwa Inkubowane to:

 • przedsiębiorstwa nowe, zakładane przez osoby bezrobotne,
 • przedsiębiorstwa nowe, zakładane przez osoby fizyczne nie posiadające statusu osób bezrobotnych,
 • przedsiębiorstwa nowe zakładane przez osoby fizyczne i/lub prawne,
 • przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż rok.

Przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 3 lata mogą ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora tylko w przypadku, gdy w Inkubatorze pozostają wolne pomieszczenia i brak jest wniosków Przedsiębiorstw Inkubowanych, przy czym umowa zawierana jest na okres 6 m-cy, z zastrzeżeniem rozwiązania z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w momencie złożenia i zatwierdzenia przez Kierującego Inkubatorem wniosku przez Przedsiębiorstwo Inkubowane.

Przedsiębiorstwa kandydujące do Inkubatora powinny spełniać wymogi dotyczące mikro małych i średnich przedsiębiorstw określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych).

Do Inkubatora nie będą przyjmowane przedsiębiorstwa:

 • których działalność jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego lub jest uciążliwa dla pozostałych firm działających w Inkubatorze,
 • prowadzące działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
 • które prowadzą działalność z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
 • których właściciele zalegają z opłatami czynszowymi i eksploatacyjnymi za lokale i nieruchomości gminne oraz z podatkami za nieruchomości położone na terenie Iławy.
 • przeciwko właścicielom których toczy się jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne lub komornicze.

Gdzie:

ul. Kościuszki 14/2,
14-200 Iława
Tel.           89 648 78 29
e-mail:           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Regulaminie Iławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w Cenniku_Inkubatora_Przedsiębiorczości.

 

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 Oznakowanie na stronę Inkubator