Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur rozpoczęła rekrutację do projektu „ Współpraca się opłaca”realizowanego w partnerstwie z Gminą Susz oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju PRO BONO.

Będzie to cykl edukacyjny, składający się z 3 bloków szkoleniowych, przygotowujących do wdrożenia elementów Modelu Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Podczas szkoleń uczestnicy poznają zasady współpracy, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Susz, Gminy Kisielice oraz Miasta i Gminy Prabuty, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W załączeniu:

Regulamin naboru: Regulamin naboru WSO- 09.2014 v2WSO Logo

Deklaracja uczestnictwa: DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy: WSO Formularz zgłoszeniowy v2

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

loga naglowka dzialania 1_5