W ramach działalności szkoleniowej Fundacja realizuje szkolenia płatne, adresowane do wszystkich chętnych.
Są to najczęściej szkolenia dotyczące:

  • sfery księgowości i finansów w przedsiębiorstwach (różne aspekty księgowości uproszczonej i ksiąg rachunkowych),
  • prowadzenia spraw kadrowych w przedsiębiorstwach,
  • prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym obsługi programu „Płatnik”,
  • nauki języków obcych,
  • inne.

Jesteśmy też gotowi do organizacji szkoleń „na miarę” na konkretne zapotrzebowanie zleceniodawcy.

W ramach projektów finansowanych ze środków publicznych możliwa jest organizacja szkoleń bezpłatnych
lub częściowo odpłatnych.
Ewentualne nabory będą ogłaszane w zakładce „Aktualnośći ”.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50