Organami Fundacji są RADA Fundacji i ZARZĄD Fundacji.

Zadania władz FRWiM

 • Zarząd – kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • Rada – propagowanie celów Fundacji, inicjowanie kierunków jej działalności, a także dokonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie Fundacji.

 ZARZĄD FUNDACJI


 PREZES ZARZĄDU – Joanna Długosz

 • doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • specjalista w dziedzinach:
  • finansów podmiotów gospodarczych, szczególnie w zakresie  pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej (autor wielu projektów),
  • rachunkowości i rozliczeń publiczno-prawnych
 • trener/szkoleniowiec w dziedzinach:
  • księgowości,
  • finansów,
  • pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność gospodarczą, specjalista w dziedzinie pożyczek i poręczeń
 • ekspert ds. oceny projektów składanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury”

 WICEPREZES ZARZĄDU – Arkadiusz Wasiłowski

best smallDSC_0015

 • absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • specjalista w zakresie:
  • finansów,
  • rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • budżetowania i projektowania finansowego, współautor projektów,
 • posiada doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, doradca i konsultant gospodarczy,
 • wykładowca i doradca w projektach szkoleniowych i doradczych,
 • współautor publikacji o tematyce gospodarczej
 • ekspert oceniający merytorycznie projekty złożone w ramach priorytetu VIII „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
 • ekspert zewnętrzny ds. oceny projektów złożonych w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” i „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50