Szkoła Podstawowa w Kamieńcu


Szkoła Podstawowa w Kamieńcu to niewielka, nowoczesna i przede wszystkim bezpieczna szkoła prowadzona przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur od września 2013 r.
SP w Kamieńcu to placówka, w której skład wchodzą: przedszkole i szkoła podstawowa. W tej chwili uczy się w niej 64 uczniów, w oddziałach przedszkolnych jest 21 przedszkolaków. W placówce pracuje 16 nauczycieli.
Przedszkole i szkoła w Kamieńcu stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej i rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracującej w Fundacji zostało pozyskanych wiele dodatkowych środków na projekty edukacyjne, m. in. realizowano w szkole dwuletni projekt „Szkoła sukcesu”, organizowano wymiany dzieci  i młodzieży z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, najmłodsi brali udział w projekcie „Bąbelki pływają”, w bieżącym roku realizowany jest projekt „Szkolna akademia kompetencji”, który pozwala rozwijać dzieciom ich zainteresowania w różnych dziedzinach, wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmacnia poczucie wartości, pozwala uczyć się poprzez zabawę i wyjazdy edukacyjne. Uczniowie pod okiem pedagogów biorą udział w wielu programach przeznaczonych dla szkół  i przedszkoli, np. Śniadanie daje moc, Fundacji Orange - Bezpiecznie tu i tam, Aquafresh, Kubusiowi przyjaciele  natury, Mamo, tato wolę wodę , Kartka dla Anioła.
Nauczyciele ustawicznie się dokształcają wspierani przez organ prowadzący; 4 nauczycieli posiada certyfikaty liderów TOC w placówce, dzięki czemu pracują z uczniami w taki sposób, aby uczyć ich samodzielności i odpowiedzialności od najmłodszych lat.
 Ważnym miejscem w szkole jest świetlica,  w której prowadzonych jest wiele atrakcyjnych zajęć dla dzieci, tj. kółko gier planszowych, kółko artystyczno-religijne, nauka gry na gitarze. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty  w Olsztynie oraz w powiecie i gminie.
Szkoła jest przygotowana i otwarta na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.  W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła oferuje pomoc  logopedy-specjalisty, nauczyciela wspomagającego (rewalidant, oligofrenopedagog) oraz nauczyciela ze specjalnością terapia pedagogiczna. Placówka cały czas się rozwija, ponieważ jej priorytetem jest młody człowiek, którego przyszłość jest ważna dla wszystkich, którzy w niej pracują.

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Kamie%C5%84cu-1499766270347860/

 

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50