W Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur istnieje od 2006 r. Zespół Ekspertyz Sądowych złożony ze pracowników naukowych i praktyków specjalizuje się w pracach z obszarów finansów przedsiębiorstw i innych organizacji gospodarczych, rynków finansowych oraz gospodarki finansowej nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wykonywanie opinii na wysokim, eksperckim poziomie. Nasi pracownicy/współpracownicy są wpisani na listę biegłych sądowych z zakresu finansów, rachunkowości i podatków oraz w zakresie gospodarowania  funduszami europejskimi.

Nasza oferta to realizacja opinii biegłych z obszaru finansów i rachunkowości dla potrzeb postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu:

- analizy działań na szkodę przedsiębiorstwa (w obszarze finansowo-rachunkowym),

- upadłości przedsiębiorstw,

- wyceny przedsiębiorstw,

- wyceny aktywów finansowych,

- oceny sprawozdań finansowych,

- oceny procesów fuzji i przejęć,

- oceny procesów prywatyzacyjnych i emisji papierów wartościowych,

- analizy gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i wspólnot lokatorskich,

- gospodarowania środkami unijnymi, w tym rozliczania, zgodności z istniejącym prawodawstwem,

- innych zleceń w obszarze finansów i rachunkowości.

Ponadto realizujemy opinie, których przedmiotem jest oszacowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Szczególną grupę stanowią oszacowania odszkodowań za słupy przesyłowe postawione na terenie nieruchomości bez zgody właścicieli ziemi. 

Zapraszamy do współpracy poprzez kontakt telefoniczny lub meilowy. 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50