Projekt "Szkolna Akademia Kompetencji" dotyczy 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców ) Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy, Byszwałdzie, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Rożentalu, Gimnazjim w Dąbrównie oraz Zespole Szkół w Sampławie i Grabowie- Wałdykach. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wparciem uczniów 10 szkół wiejskich w celu poprawy umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych,właściwych postaw kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej oraz umiejętności TIK w zajęciach dodatkowych. Przeszkolimy 100 nauczycieli, będącymi pracownikami szkół objętych projektem, z zakresu stosowania nowych form pracy z uczniami oraz rozwijaniu umiejętności społecznych. W ramach projektu będą realizowane zadania zgodnie z regulaminem konkursu nr. RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16. Szkoły przeprowadziły w 2016r. diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez organ prowadzący - Fundację Rozwoju Warmii i Mazur oraz Partnerów projektu: Gminę Susz, Gminę Lubawa, Gminę Dąbrówno. Stowarzyszenie Taka Szkoła w Lubnowych Małych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie. W wybranych obszarach stwierdzono wiele prób związanych z nauką u uczniów, brakiem odpowiednich pomocy edukukacyjnych (np. stare, nie funkcjonalne pracownie komputerowe), kompetencji pedagogicznych. W ramach projektu zaplanowane zadania są kluczem do sukcesu poprzez dodatkowe zajęcia, które w nowy sposób dadzą radość z odkrywania wiedzy oraz podnoszenia motywacji do nauki naszych uczniów. Kompleksowe objęcie 10 podmiotów, pozwoli w większym stopniu ocenić zmiany w sposobie nauczania nie tylko po to, aby wiedzieć, tylko po to, by działać, wspólnie żyć i istnieć zawodowo w dorosłym życiu. Nadmiernie rozbudowana podstawa programowa nie daje nauczycielom szansy na stosowanie nowych metod pracy z uczniami, a rodzice nie mają często wiedzy, jak pomoc swojemu dziecku w nauce. W dodatku utrudnia to sytuacja finansowa małych wiejskich szkół, które w drodze przekazania lub likwidacji, mają ograniczone możliwości finanansowe, aby wspierać kadrę w procesie dokształcania. W rezultacie po zakończeniu projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół o słabych wynikach. Dokona się zmiana oferty edukacyjnej 9 Szkół Podstawowych i 3 Gimnazjów oraz wzrosną umiejętności 983 uczniów.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50