Projekt Żłobek "Akademia Puchatka" jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i wsparcie Rodziców z subregionu elbląskiego w tym w szczególności w gminy Lubawa i okolic, w okresie 08.2017r.-08.2020r.
ADRES żłobka : Fijewo 85, 14-260 Lubawa. W ramach projektu będą utworzone 2 grupy żłobkowe. Pierwsza grupa rozpocznie swoją działalność od 01.09.2017 do 08.2019r, druga grupa 12.2017 do 30.11.2019r. we wsi Fijewo. W ramach projektu będzie realizowany 1 typ projektu. Grup docelową są Rodzice / opiekunowie prawni sprawujący opiekę na dziećmi do lat 3. W żłobku zostaną wyposażone dwie sale dydaktyczne, sala do leżakowania, szatnia, pokój dyrektora oraz zaplecze socjalne. W ramach zadania przygotujemy 4 opiekunów diagnozy behawioralnej i metod dobrego startu, Weroniki Scherbone. Po zakończeniu projektu powstaną 2 nowe grupy w żłobkowe po 16 miejsc na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50