Celem projektu jest utworzenie 60 miejsc dla dzieci z gm. Lubawa i okolic, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 10 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),oraz poprawa kompetencji zawodowych czterech nauczycieli i umiejętności wychowawczych dziesięciu rodziców wokresie 08.2017r.-07.2019r. W dniu 04.2017 przygotowano diagnozę problemów i potrzeb, która została zaakceptowana przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania.

W ramach zadania nr 1: zostaną utworzone  3 grupy w Przedszkolu pn. Akademia Małych Zuchów, które rozpocznie swoją działalność od 09.2017r. we wsi Fijewo, w tym z dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach zadania 1 będzie realizowany 1 typ projektu, działanie 1.1, 1.2, 1.4. W przedszkolu powstanie sala doświadczania świata (w tym do fizjoterapii) - dostosowana do potrzeb dzieci zniepełnosprawnościami oraz 3 nowe sale dla nowych grup.

W ramach zadania 2:  przygotujemy czterech nauczycieli (do pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego, do logopedii, diagnozy pedagogicznej i behawioralnej). Dla rodziców dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych i z deficytami dostępny będzie psycholog, zostaną też przeszkoleni. Dla wszystkich rodziców zorganizujemy zajęcia dot. wspierania dzieci w rozwoju. Dla dzieci dostępne będą zajęcia wyrównujące deficyty, tj. logopedia, zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne, prowadzone m.in. metodą W.Sherborne, terapeutyczne (muzykoterapia, światłoterapia i sensoryczne). Po zakończeniu projektu powstaną 3 nowe grupy w przedszkolu na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50