Tytuł projektu: Jestem SOBĄ w mojej szkole

 

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0170/17-00

 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP i LO Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie, Szkoły Podstawowej w Rumienicy oraz Byszwałdzie, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 300 uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę / umiejętności dla 150 rodziców / opiekunów w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2022 r.

 

Beneficjenci:

1083 osoby, w tym 300 uczniów (162 dziewczynki i 138 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Rumienicy, Byszwałdzie i Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych, 29 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach oraz 150 rodziców/ opiekunów uczniów w/w szkół.

 

Planowane efekty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-29

Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 300

Liczba rodziców, którzy odnieśli swoje kompetencje wychowawcze- 150

Liczba szkół, które wdrożyły kompleksowych programów rozwoju w projekcie- 3

 

Wartość projektu: 3 122 578,90 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 654 192,06 zł.

 

Geneza projektu:

W placówkach objętych projektem przygotowano diagnozę problemów i potrzeb. W ramach projektu realizowane będzie 7 zadań (wszystkie typy projektów: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych). Podniesiemy kompetencje nauczycieli w różnych, deficytowych dla Wnioskodawcy obszarach (np. języki obcy, TIK, oligofrenopedagogika). Dla rodziców zostaną zorganizowane warsztaty oraz wsparcie indywidualne psychologa. Otoczymy uczniów opieką i wsparciem edukacyjnym (w tym doradztwo zawodowe, zajęcia  z kompetencji kluczowych  – programowania, kodowania, j. obcych, przedmiotów ścisłych, laboratoria i edukatorium, zajęcia terapeutyczne). Bardzo ważnym elementem będzie m.in. motywowanie, praca w grupach, odpowiedzialność za swój proces edukacji. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach studyjnych (np. Politechnika Gdańska, CNK) oraz wycieczce będącej podsumowaniem cyklu – nauka przez doświadczenia.

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50