Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 6/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na:realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”,  województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo z dnia 22.10.2018r

Baza konkurencyjności

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50