NAZWA BENEFICJENTA:Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
TYTUŁ  PROJEKTU:Aktywny Przedszkolak
NUMER UMOWY:RPWM.02.01.00-28-0108/17-00
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Celem projektu jest: wzrost kompetencji w porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności u 200 DZ (105 Dziewczynek, 95 Chłopców), uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego WN, na terenie powiatu iławskiego w okresie 07.2018 do 06.2020r, oraz podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli w OWP Wnioskodawcy oraz wsparcie wychowawcze 70 rodziców w okresie trwania projektu.
W ramach projektu realizowane   zajęcia  dla 200 dzieci, zorganizujemy zajęcia dodatkowe z rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych, inicjatywności i kreatywności.
W ramach projektu podnosimy kompetencje nauczycieli z zakresu  innowacyjnych form metodami w oparciu o TIK.
Zajęcia zostaną wzbogacone nowymi pomocami dydaktycznymi  oraz wyjazdami edukacyjnymi do ciekawych miejsc.
Rekrutacja potrwa od 01.08.2018r. - do 30.09.2018r.
Plik Regulamin naboru i rekrutacji - plik do pobrania.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50