FUNDACJA ROZWOJU WARMII I MAZUR

realizuje projekt pn.:

 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Susz”

dofinansowany przez Unię Europejską (EFS+)

w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

 

 

Zadania realizowane w ramach projektu

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym m.in.: adaptacja pomieszczeń, wyposażenie sali, usługa dowozu i wyżywienia, wyposażenie (cross-financing);

Zajęcia dla dzieci: multijęzykowe (j.angielski i j.niemiecki); z technologii i inżynierii (kodowanie i robotyka), zawodoznawcze, proekologiczne (ogród w rękach przedszkolaków), teatralno-muzyczne, rytmiczno-gimnastyczne, sensoplastyczne, z eksperymentów ("Mali odkrywcy”), z edukacji finansowej ("Poznajemy pieniądze") oraz Lekcja "Nowoczesnych technologii" w Mobilnym Laboratorium;

Wyjazdy edukacyjne dla dzieci;

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry przedszkolnej;

Warsztaty dla rodziców - Akademia rodzica.

 

Grupy docelowe projektu

  • dzieci w wieku przedszkolnym, w tym również dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do placówki.

 

Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie w istniejącej placówce nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dodatkowej grupy liczącej 12 dzieci, realizacja zajęć dla dzieci wspierających kompetencje kluczowe oraz umiejętności podstawowe i przekrojowe, doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wynikającym z diagnozy placówki oraz objęcie wsparciem rodziców.  Zakłada się wzrost kompetencji
w porozumiewaniu się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności u 43 dzieci uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego projektodawcy na terenie gminy Susz w okresie od września 2023 do czerwca 2024, podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli oraz wsparcie wychowawcze 30 rodziców w okresie trwania projektu.

 

Efekty projektu

Dzieci.

W ramach zaplanowanych zajęć wspierane będą u dzieci kompetencje kluczowe, podstawowe i przekrojowe w zakresie: wielojęzyczności, technologii i inżynierii, matematyki, kreatywności, nauk przyrodniczych, świadomości i ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości, adaptacji do nowych warunków (Lekcja "Nowoczesnych technologii" w Mobilnym Laboratorium) oraz kompetencje osobiste, społeczne (praca w grupie podczas każdych zajęć), cyfrowe, obywatelskie, związane z kreatywnością i innowacyjnością.

Nauczyciele.

W celu zwiększenia kompetencji, czworo nauczycieli wychowania przedszkolnego weźmie udział w szkoleniach/kursach nt.:

  • „Spektrum autyzmu, wiedzieć, zrozumieć, pomóc”

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat spektrum autyzmu, będą znali charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz potrafili zidentyfikować zachowania wynikające ze specyfiki funkcjonowania poznawczego, sensorycznego osób z ASD, określić obszary do wsparcia i terapii, podstawowe kierunki pracy terapeutycznej oraz sposoby wsparcia w pracy edukacyjnej i terapeutycznej w zależności od potrzeb osoby ze spektrum autyzmu.

  • „Metodyka pracy z dziećmi mająca na celu identyfikację potencjalnych problemów rozwojowych dzieci na etapie przedszkolnym. Regulacja emocji, wychowanie bez kar i nagród, teoria przywiązania”

Uczestnicy zdobędą wiedzę o wpływie kar i nagród na relację z dzieckiem oraz zostaną przygotowani do rozpoczęcia zmiany (i wspierania rodziców w zmianie) czyli w budowaniu relacji bez warunkowania.

Uczestnicy zdobędą też wiedzę nt. strategii, które wspierają dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i w rozwijaniu samoregulacji.

  • „Metoda Self-Regulation w pracy specjalisty (szkolenie podstawowe)”.

Szkolenie to ma na celu poszerzenie wiedzy o koncepcje Self-Regulation autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi. Self-Regulation to nauka samoregulacji. Jest koncepcją, bo to sposób patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. Self-Regulation może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka. Nauczyciele zdobędą wiedzę nt. rodzajów stresorów wpływających na funkcjonowanie dziecka, rodziny, ale również samego nauczyciela/terapeuty.

Rodzice.

Akademia rodzica - warsztaty psychologiczne dadzą rodzicom możliwość zdobycia konkretnych informacji i narzędzi, które pomogą im lepiej zrozumieć proces edukacyjny i rozwój dzieci. W ramach zajęć pt. "Budowanie relacji z dzieckiem, Problemy z regulacją emocji, samoregulacja” zdobędą wiedzę na temat roli relacji w rozwoju dziecka, rozwoju mózgu i regulacji emocji u człowieka, jak budować dobrą relację z dzieckiem i jak wspomóc dziecko w regulacji emocji. W ramach spotkań warsztatowych pt. "Wspieranie edukacji i rozwoju dzieci, motywowanie do rozwijania pasji i zainteresowań" zdobędą wiedzę na temat roli relacji w rozwoju dziecka, motywacji zewnętrznej i wewnętrznej, poznają sposoby budowania motywacji wewnętrznej u dziecka, czym jest zabawa w życiu dziecka oraz jak bawić się z dzieckiem, aby rozwijać jego kreatywność i wyobraźnię.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

  1. Wartość projektu (całkowity koszt projektu):            882 648,84 zł

 

  1. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:               789 911,88 zł

 

 

Dokumenty do pobrania:

images/regulamin_rekrut__i_formularz.zip

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50