Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/13/2017

Pismo_z_dnia_24_07_2017r.

Baza_konkurencyjności

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia, dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych  oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

POBIERZ

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: 2/ZO/SAK/FRWiM/2017 prowadzonego w trybierozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.na organizację rejsu Kanałem Elbląskim dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia_28_07_2017r.pdf

Rozstrzygnięcie Postępowanie znak: 4/ZO/AP/FRWiM/2017 Na dostawę i montaż: paneli, wykładziny, rolet oraz drzwi do żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie.

PLIK DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie Postępowanie 3/ZO/AP/FRWiM/2017  Na realizację usługi cateringowej w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

PLIK DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2017
Na dostawę i montaż wyposażenia w tym gastronomicznego,  dostawę pomocy dydaktycznych oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

PLIK DO POBRANIA

Dotyczy:

postępowania znak: ZO/FRWiM/14/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_27.07.2017r.

Pismo z dnia 27.07.2017r oraz  załączniki doc

Baza_konkurencyjności

Rozstrzygnięcie Postępowanie znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2017 na dostawę sprzętu AGD w ramach projektu „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”.

PLIK DO POBRANIA

Dotyczy:

Postępowania znak: ZO/FRWiM/12/2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”” o numerze projektu: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Pismo_z_dnia_21.07.2017r.

Baza_konkurencyjności

 

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu „ Akademia Małych Zuchów”. Postępowanie znak: 2/ZO/AMZ/FRWiM/2017

POBIERZ

 

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie oraz dostawa i montaż okablowania strukturalnego w salach informatycznych w Szkołach Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy i Byszwałdzie, woj. warmińsko-mazurskie.  Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej_nr_1,2,4

Baza_konkurencyjności

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

REGULAMIN DO POBRANIA

Na realizację dostawy i montażu okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, Rumienicy i Byszwałdzie. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 2d

rozeznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU

Na organizację rejsu Kanałem Elbląskim dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Rozenanie_rynku.

Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2017

Iława, dnia 20.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia, dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych  oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data: 2017-07-18

Postępowanie znak  2/AMZ/2017

Zapytanie ofertowe

Na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z terapii logopedycznej dla 10 dzieci  i zajęć rehabilitacyjno – korekcyjnych 
dla 4 dzieci, obejmującej prowadzenia zajęć Przedszkolu Językowym Akademia Małych Zuchów.

POBIERZ

Postępowanie znak: 3/ZO/AMZ/FRWiM/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację usługi cateringowej w ramach projektu pn:  „Akademia Małych Zuchów”.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ

Postępowanie znak: 2/ZO/AMZ/FRWiM/2017
Iława, dnia 17.07.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu „ Akademia Małych Zuchów”.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ

 

 


Postępowanie znak: 1/ZO/AMZ/FRWiM/2017
Iława, dnia 17.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia, dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych  oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.


Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ
Kalkulacje - POBIERZ

Postępowanie znak: 4/ZO/AMZ/FRWiM/2017
Iława, dnia 17.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę i montaż paneli oraz wykładziny do  sal przedszkolnych  w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ

Postępowanie znak: 3/ZO/AP/FRWiM/2017
Iława, dnia 17.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację usługi cateringowej w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ

Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2017
Iława, dnia 17.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę i montaż wyposażenia w tym gastronomicznego,  dostawę pomocy dydaktycznych oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.


Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ
Kalkulacje - POBIERZ
 

Postępowanie znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2017
Iława, dnia 17.07.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę sprzętu AGD w ramach projektu „ Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ
Załącznik - POBIERZ