"Spotkanie z Suszem i okolicami"

Dnia 12.06.2016 r. obył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur pt. "Spotkania z Suszem i okolicami".

Projekt jest finansowany przez Gminę Susz w ramach zadania "Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych".

Dzięki wsparciu Gminy Susz dzieci w wieku 5-7 lat z Publicznego Przedszkola w Suszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Kamieńcu wzięły udział w wycieczce tematycznej pn "Spotkanie z Suszem". Wycieczkę poprowadził Optyś, który w bajkowy sposób zaprezentował dzieciom miasto Susz. Dzieci otrzymały liczne nagrody, foldery regionalne, a także mogły uczestniczyć w wybijaniu monet. Wycieczka przepełniona była atrakcjami. Podczas Dni Susza dodatkowe wrażenia zapewniła dzieciom Szkoła Podstawowa w Kamieńcu rozstawiając namiot pełen niespodzianek. Wszystkie maluchy mogły wziąć udział w zabawach z animatorami (zabawa z chustą, puszczanie baniek, malowanie twarzy itp.).Obydwie imprezy doskonale się uzupełniały za co należą się wielkie podziękowania dla Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gminy Susz !!!

18.06.2016 r. w Szkole Podstawowej w Kamieńcu odbył się kolejny etap projektu.

Sobotni dzień upłynął pod tytułem "Spotkania z Napoleonem". Dzięki wsparciu gminy dzieci wzięły udział w warsztatach techniczno - plastycznych, wycieczce do ruin pałacu prowadzonej przez samego Napoleona, animacjach oraz ognisku. Wydarzeniu towarzyszył również "Dzień eksperymentu" organizowany przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur oraz Szkołę Podstawową w Kamieńcu. Dzięki dodatkowej inicjatywie dzieci mogły pojeździć konno, a także wcielić się w rolę małego Einsteina. Jedno jest pewne !!! Wszyscy bawili się wspaniale za sprawą atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w projekcie !!!

 

Dnia 2 maja 2016 biuro Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur będzie

NIECZYNNE !!!

UWAGA SZKOLENIA !!!

RUSZA NABÓR DO PRZYTULNEGO PRZEDSZKOLA "MAJKA"

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!

OGŁOSZENIE !!!

W przypadku zainteresowania doradztwem w zakresie dofinansowań uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania droga telefoniczną (89) 648 - 76 - 69.

Z pewnością ułatwi to nam współpracę z klientem i pozwoli na większe zadowolenie ze świadczonych usług.

 

Dziękujemy

Zespół Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

Nauka pływania nie jest umiejętnością łatwą, tym bardziej dla najmłodszych. Dzięki wsparciu w ramach dotacji publicznej przez Gminę Susz uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kamieńca, wzięli udział w bezpłatnych lekcjach nauki pływania na basenie w Iławie w okresie od 15.09.2015- do 30.11.2015r. 

Już 29 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kamieńcu , na  najmłodszych mieszkańców  Susza, czekają odlotowe zajęcia edukacyjne.

Startujemy o godzinie 14.00 !

„Wyprawa poprawa” w SP Kamieniec

„WYPRAWA POPRAWA” to hasło,  które przyświecało naszym uczniom w dniu 24 września podczas akcji ekologicznej  - sprzątania świata. Tego dnia społeczność uczniowska przedstawiła swoje transparenty z hasłami zachęcającymi do dbania o czystość w naszym środowisku. „Środowisko ponad wszystko”, „Czyste środowisko najlepsze uzdrowisko”, „O las dbaj, grzyby i owoce leśne spożywaj”, „Dbaj o las”, „Śmieci nie są dziećmi natury”, „Gdy Ziemię zaśmiecacie, życie sobie skracacie”, „Dbaj o las, szanuj nas” to hasła które przyświecały dzieciom podczas przemarszu przez wieś. Nie zabrakło też piosenek o treści ekologicznej zachęcających do dbania o naszą planetę Ziemię, która jest dobrem dla ludzi i zwierząt.

Akcję sprzątania rozpoczęliśmy od własnego podwórka, czyli dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I i II porządkowali teren wokół szkoły, placu zabaw oraz Kościoła, natomiast dzieci z kl. III-VI udały się do lasu, gdzie pod okiem leśniczego p. Marka Purgala sprzątali wyznaczony obszar. Akcja skutkowała wypracowaniem u dzieci zachowań proekologicznych oraz poszerzeniem wiedzy na temat ekosystemu leśnego, a głównie grzybów, które w tym roku rosły jak nigdy.

Na zakończenie akcji Pan Leśniczy przygotował słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników akcji za co składamy serdeczne podziękowania. Dobry uczynek dla Ziemi i siebie zrobiliśmy, więc szczęśliwi chociaż zmęczeni do domów wróciliśmy.

 

„Wie to w szkole każdy Zuch – W zdrowym ciele zdrowy duch!”

We wrześniu naszą szkołę odwiedzili wspaniali aktorzy z Teatru MAG-MA, którzy zaprezentowali spektakl edukacyjny, pt. "W zdrowym cielezdrowy duch". Był to spektakl realizujący ideę współdziałania i czynnego angażowania widzów, dlatego też nasi najmłodsi aktorzy mieli okazję pokazać swoje talenty szerszej widowni.

Teatrzyk zawierał wiele humorystycznych scen, na które żywo reagowała widownia.  Dzieci poznały konsekwencje niezdrowego i niehigienicznego trybu życia oraz oceniały zachowania służące i zagrażające zdrowiu, utrwalały wiedzę o właściwym sposobie odżywiania się. Przedszkolakom bardzo podobała się bajka, a to dzięki aktorom, którzy prezentowali pouczające i wesołe piosenki oraz włączali dzieci do przeżywania przedstawienia poprzez ruch i dialog.

Zabawne sytuacje pokazały nam, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. Rozumiemy doskonale, co oznacza powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Powrót do korzeni - wzmacnianie więzi i kontaktów młodzieży Polonijnej z obwodu Sumskiego z Polską

           W okresie 15.07.2015r. do 31.10.2015 r. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Za Europejski rozwój Sumszczyny” z Sum (Ukraina) realizowała zadanie publiczne pt. „Powrót do korzeni- wzmacnianie więzi i kontaktów młodzieży Polonijnej z obwodu Sumskiego z Polską”. Pomyślnie zrealizowano wszystkie zaplanowane wcześniej działania merytoryczne i nadszedł czas na podsumowanie. Stawiane cele i zadania zostały osiągnięte. Samo przedsięwzięcie wywołało znaczący efekt społeczny w środowisku Polonijnym na Ukrainie, które było objęte działaniami programowymi. Od dłuższego bowiem czasu obwód Sumski na Ukrainie i przedstawiciele Polonii zamieszkujący tamte obszary pozostawały na uboczu najważniejszych działań kierowanych do tej grupy odbiorców. Realizacja zadania publicznego założyła także podwaliny pod przyszłe działania na rzecz Polonii z obwodu Sumskiego i całego Charkowskiego okręgu konsularnego. Możliwym bowiem było zidentyfikowanie kolejnych rzeczywistych problemów oraz potrzeb, które zostaną włączone do obszaru działań w ramach kolejnych projektów składanych we współpracy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy ze Stowarzyszeniem „Za Europejski rozwój Sumszczyny” z Sum.

Czy nauka musi być nudna? Oczywiście, że nie!

Mamy dla dzieci mega niespodziankę. Wraz z nowym rokiem szkolnym zapraszamy na innowacyjne zajęcia edukacyjne.

 

 

 

Wstartował konkurs „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” z nowego PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020.

Można zyskać wparcie dla swojego gospodarstwa w postaci premii 100 tyś. zł. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków wraz z biznesplanem.

Termin składania dokumentów do ARiMR: 20.08.2015 do 02.09.2015r

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą godzin pracy naszego biura.

- W Prabutach, Suszu i Kisielicach samorządy oraz organizacje pozarządowe ze sobą współpracują. Wspólnie udaje się zrealizować wiele zadań. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej. Po to też był ten projekt. Grupy robocze badały problemy w poszczególnych gminach i wypracowały standardy, które należy wdrożyć, aby efektywniej działać dla naszych małych społeczności – mówi Joanna Długosz, prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur.

Gościniec Pomezania w Różnowie gościł przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz uczestników projektu „Współpraca się opłaca”. Podsumowano dotychczasowe działania, zaprezentowano wnioski, które zawarto w trzech strategiach. Są one ważnymi dokumentami, które mają być drogowskazem do dalszych działań w danych gminach.

Fundacja Warmii i Mazur zaprasza organizacje pozarządowe  na konferencję podsumowującą projekt "Współpraca się opłaca", która odbędzie się 16 czerwca 2015 r. w Gościńcu Pomezania w Różnowie.
Projekt „Współpraca się opłaca” realizowany był  od listopada 2014 r. do maja 2015 r w gminach: Susz, Kisielice i  Prabuty. Efektem jest wydanie i wdrożenie dokumentu dla tych 3 gmin o nazwie „Strategia Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020”, który będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Pozwoli to usprawnić wspólne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.
 

Współpraca się opłaca – strategiczny dokument
Grupy robocze zakończyły prace nad strategiami, które mają usprawnić współpracę między organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym.
W trzech gminach: Kisielice, Prabuty i Susz spotykały się grupy robocze. Diagnozowały one problemy danej społeczności. Omawiano także model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz sugerowano rozwiązania, które miałyby ten model na danym terenie usprawnić. Efektem tych prac są strategie dla poszczególnych gmin.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia  projektu Strategii Współpracy Gmin: Susz, Prabuty i Kisielice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat Strategii, która będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Współpraca ta pozwoli poprawić wzajemne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.

26 maja odbyła się uroczysta akademia w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, pt. „Rodzina drogowskazem życia”. Sala gimnastyczna stała się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny dla uczczenia Dnia Matki i Ojca. Swój występ rozpoczęły pierwszaki. Przedstawienie nie było łatwe, ale młodzi artyści świetnie sobie poradzili. Pierwszaki pląsały i śpiewały a dumni rodzice bili brawo. Były także recytowane wiersze, śpiewane piosenki oraz tańce, skecze i życzenia dla kochanych rodziców w wykonaniu uczniów klasy drugiej i trzeciej. W czasie występu panowała poważna atmosfera,