Współpraca się opłaca – strategiczny dokument
Grupy robocze zakończyły prace nad strategiami, które mają usprawnić współpracę między organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym.
W trzech gminach: Kisielice, Prabuty i Susz spotykały się grupy robocze. Diagnozowały one problemy danej społeczności. Omawiano także model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz sugerowano rozwiązania, które miałyby ten model na danym terenie usprawnić. Efektem tych prac są strategie dla poszczególnych gmin.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia  projektu Strategii Współpracy Gmin: Susz, Prabuty i Kisielice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat Strategii, która będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Współpraca ta pozwoli poprawić wzajemne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.

26 maja odbyła się uroczysta akademia w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, pt. „Rodzina drogowskazem życia”. Sala gimnastyczna stała się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny dla uczczenia Dnia Matki i Ojca. Swój występ rozpoczęły pierwszaki. Przedstawienie nie było łatwe, ale młodzi artyści świetnie sobie poradzili. Pierwszaki pląsały i śpiewały a dumni rodzice bili brawo. Były także recytowane wiersze, śpiewane piosenki oraz tańce, skecze i życzenia dla kochanych rodziców w wykonaniu uczniów klasy drugiej i trzeciej. W czasie występu panowała poważna atmosfera,