Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia  projektu Strategii Współpracy Gmin: Susz, Prabuty i Kisielice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat Strategii, która będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Współpraca ta pozwoli poprawić wzajemne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.

26 maja odbyła się uroczysta akademia w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, pt. „Rodzina drogowskazem życia”. Sala gimnastyczna stała się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny dla uczczenia Dnia Matki i Ojca. Swój występ rozpoczęły pierwszaki. Przedstawienie nie było łatwe, ale młodzi artyści świetnie sobie poradzili. Pierwszaki pląsały i śpiewały a dumni rodzice bili brawo. Były także recytowane wiersze, śpiewane piosenki oraz tańce, skecze i życzenia dla kochanych rodziców w wykonaniu uczniów klasy drugiej i trzeciej. W czasie występu panowała poważna atmosfera,