Postępowanie znak ZO 10/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę książek - pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 2/JS/FRWIM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej naprowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki dla dzieci przedszkolnych w ramachprojektu „Aktywny Przedszkolak”.Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Postępowanie znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załączniki_w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak 1/JS/FRWiM/2018 na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli szkół AZPO w Fijewie , SP w Byszwałdzie i SP w Rumienicy, w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_13.11.2018

Baza konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/29/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkoły podstawowej w Jawtach Wielkich, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_07.11.2018r.

Baza_konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 7/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”

Pismo_z_dnia_07.11.2018r.

Baza konkurencyjności

 

 

Postępowanie znak: ZO/FRWiM/29/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Jawtach Wielkich, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 7/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe_

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Postępowanie znak 1/JS/FRWIM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli szkół AZPO w Fijewie, SP w Byszwałdzie i SP w Rumienicy, w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 6/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na:realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”,  województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo z dnia 22.10.2018r

Baza konkurencyjności

 

Postępowanie znak 6/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/28/2018 na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_04.10.2018r.

Baza_konkurencyjności.

 

Wg rozdzielnika

 Postępowania znak: 5/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”

Pismo_z_dnia_02.10.2018

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak 4/AkP/FRWiM/2018 na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”.

Pismo_z_dnia_24.09.2018r.

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 5/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do ZO w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Postępowanie znak ZO 4/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe_

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 3/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć z robotyki oraz zajęć z tańca nowoczesnego dla  dzieci w Przedszkolu w Kamieńcu, Przedszkolu  Majka w Iławie oraz Przedszkolu  Akademia Małych Zuchów w Fijewie w ramach  projektu„Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo unieważnienie

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 1/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017, na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo_z_dnia_28.08.2018r.

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 3/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki oraz zajęć z tańca dla dzieci przedszkolnych w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 2/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć z robotyki oraz zajęć z tańca nowoczesnego dla  dzieci w Przedszkolu w Kamieńcu, Przedszkolu  Majka w Iławie oraz Przedszkolu  Akademia Małych Zuchów w Fijewie w ramach  projektu„Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo unieważnienie

Baza_unieważnienie

Postępowanie znak ZO 2/AkP/FRWiM/2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki oraz zajęć z tańca dla dzieci przedszkolnych w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

 

Tytuł projektu: Jestem SOBĄ w mojej szkole

 

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0170/17-00

 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP i LO Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie, Szkoły Podstawowej w Rumienicy oraz Byszwałdzie, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 300 uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę / umiejętności dla 150 rodziców / opiekunów w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2022 r.

 

Beneficjenci:

1083 osoby, w tym 300 uczniów (162 dziewczynki i 138 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Rumienicy, Byszwałdzie i Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych, 29 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach oraz 150 rodziców/ opiekunów uczniów w/w szkół.

 

Planowane efekty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-29

Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 300

Liczba rodziców, którzy odnieśli swoje kompetencje wychowawcze- 150

Liczba szkół, które wdrożyły kompleksowych programów rozwoju w projekcie- 3

 

Wartość projektu: 3 122 578,90 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 654 192,06 zł.

 

Geneza projektu:

W placówkach objętych projektem przygotowano diagnozę problemów i potrzeb. W ramach projektu realizowane będzie 7 zadań (wszystkie typy projektów: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych). Podniesiemy kompetencje nauczycieli w różnych, deficytowych dla Wnioskodawcy obszarach (np. języki obcy, TIK, oligofrenopedagogika). Dla rodziców zostaną zorganizowane warsztaty oraz wsparcie indywidualne psychologa. Otoczymy uczniów opieką i wsparciem edukacyjnym (w tym doradztwo zawodowe, zajęcia  z kompetencji kluczowych  – programowania, kodowania, j. obcych, przedmiotów ścisłych, laboratoria i edukatorium, zajęcia terapeutyczne). Bardzo ważnym elementem będzie m.in. motywowanie, praca w grupach, odpowiedzialność za swój proces edukacji. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach studyjnych (np. Politechnika Gdańska, CNK) oraz wycieczce będącej podsumowaniem cyklu – nauka przez doświadczenia.

 

Postępowanie znak ZO 1/AkP/FRWiM/2018

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załaczniki-wersja edytowalna

Baza konkurencyjności