Celem projektu jest utworzenie 60 miejsc dla dzieci z gm. Lubawa i okolic, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 10 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),oraz poprawa kompetencji zawodowych czterech nauczycieli i umiejętności wychowawczych dziesięciu rodziców wokresie 08.2017r.-07.2019r. W dniu 04.2017 przygotowano diagnozę problemów i potrzeb, która została zaakceptowana przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania.

W ramach zadania nr 1: zostaną utworzone  3 grupy w Przedszkolu pn. Akademia Małych Zuchów, które rozpocznie swoją działalność od 09.2017r. we wsi Fijewo, w tym z dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach zadania 1 będzie realizowany 1 typ projektu, działanie 1.1, 1.2, 1.4. W przedszkolu powstanie sala doświadczania świata (w tym do fizjoterapii) - dostosowana do potrzeb dzieci zniepełnosprawnościami oraz 3 nowe sale dla nowych grup.

W ramach zadania 2:  przygotujemy czterech nauczycieli (do pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego, do logopedii, diagnozy pedagogicznej i behawioralnej). Dla rodziców dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych i z deficytami dostępny będzie psycholog, zostaną też przeszkoleni. Dla wszystkich rodziców zorganizujemy zajęcia dot. wspierania dzieci w rozwoju. Dla dzieci dostępne będą zajęcia wyrównujące deficyty, tj. logopedia, zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne, prowadzone m.in. metodą W.Sherborne, terapeutyczne (muzykoterapia, światłoterapia i sensoryczne). Po zakończeniu projektu powstaną 3 nowe grupy w przedszkolu na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/25/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_23.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/25/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.   

Pismo_z_dnia_16.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Projekt Żłobek "Akademia Puchatka" jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i wsparcie Rodziców z subregionu elbląskiego w tym w szczególności w gminy Lubawa i okolic, w okresie 08.2017r.-08.2020r.
ADRES żłobka : Fijewo 85, 14-260 Lubawa. W ramach projektu będą utworzone 2 grupy żłobkowe. Pierwsza grupa rozpocznie swoją działalność od 01.09.2017 do 08.2019r, druga grupa 12.2017 do 30.11.2019r. we wsi Fijewo. W ramach projektu będzie realizowany 1 typ projektu. Grup docelową są Rodzice / opiekunowie prawni sprawujący opiekę na dziećmi do lat 3. W żłobku zostaną wyposażone dwie sale dydaktyczne, sala do leżakowania, szatnia, pokój dyrektora oraz zaplecze socjalne. W ramach zadania przygotujemy 4 opiekunów diagnozy behawioralnej i metod dobrego startu, Weroniki Scherbone. Po zakończeniu projektu powstaną 2 nowe grupy w żłobkowe po 16 miejsc na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur poszukuje osób chętnych do pracy jako opiekunka i pomoc do żłobka Akademia Puchatka, który znajduje się w Akademickim Zespole Placówek Oświatowych w Fijewie.

Wymagania:

- ukończona pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, przedszkolna lub wczesnoszkolna, bądź bycie studentem zaocznym lub dziennym pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

- mile widziane doświadczenie w pracy z większą grupą dzieci do lat 3.

Oferujemy:

-stabilne zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,

 

Oferty zawierające CV proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: Opiekunka/Pomoc

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/25/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Pismo_z_dnia_14.11.2017r.

Załącznik_do_pisma_z_dnia_14_11_2017.doc

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/24/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie

Pismo_z_dnia_13.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/21/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie

Pismo z dnia 09.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak: ZO/FRWiM/25/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.  Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załącznik_nr_1, 2 ,4- w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowanie znak ZO/FRWiM/20/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_08.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. Postępowanie znak: ZO/FRWiM/24/2017

Zapytanie_ofertowe

Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 4, 5-_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Postępowania znak: ZO/FRWiM/22/2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 dla 1 uczestnika projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim” o numerze projektu: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Pismo z dnia 21.10.2017r.

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/23/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_24.10.2017r.

Baza_konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie ZO/FRWiM/20/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_17.10.2017r.

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak ZO/FRWiM/22/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 dla 1 uczestnika projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załaczniki do ZO- w wersji edytowalnej_

Baza_konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_do_Zapytania_ofertowego- wersja edytowalna

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/19/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_09.10.2017r.

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/19/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_03.10.2017r.

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/20/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.   

Pismo_z_dnia_29.09.2017r.

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/20/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.   

Pismo_z_dnia_27.09.2017r.

Załącznik_do_pisma_z_dnia_27.09.2017r.

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/20/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.   

Pismo_z_dnia_25.09.2017r.

Załącznik_do pisma z dnia 25.09.2017r.- wersja edytowalna

Baza_konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/18/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę książek dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia_22.09.2017

Baza_konkurencyjności