W ramach działalności szkoleniowej Fundacja realizuje szkolenia płatne, adresowane do wszystkich chętnych.
Są to najczęściej szkolenia dotyczące:

  • sfery księgowości i finansów w przedsiębiorstwach (różne aspekty księgowości uproszczonej i ksiąg rachunkowych),
  • prowadzenia spraw kadrowych w przedsiębiorstwach,
  • prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym obsługi programu „Płatnik”,
  • nauki języków obcych,
  • inne.

Jesteśmy też gotowi do organizacji szkoleń „na miarę” na konkretne zapotrzebowanie zleceniodawcy.

W ramach projektów finansowanych ze środków publicznych możliwa jest organizacja szkoleń bezpłatnych
lub częściowo odpłatnych.
Ewentualne nabory będą ogłaszane w zakładce „Aktualnośći ”.