Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/9/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjnościna realizację usługi cateringowej dla 30 Uczestników projektu pn. „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”.

Modyfikacja_12_04_2017