Postępowanie znak ZO/FRWiM/22/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 dla 1 uczestnika projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załaczniki do ZO- w wersji edytowalnej_

Baza_konkurencyjności