Postępowanie znak ZO 1/AkP/FRWiM/2018

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załaczniki-wersja edytowalna

Baza konkurencyjności