Postępowanie znak ZO 10/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę książek - pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności