Postępowanie znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załączniki_w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności