ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej naprowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki dla dzieci przedszkolnych w ramachprojektu „Aktywny Przedszkolak”.Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej