Postępowanie znak ZO 3/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki oraz zajęć z tańca dla dzieci przedszkolnych w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności