Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak 4/AkP/FRWiM/2018 na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”.

Pismo_z_dnia_24.09.2018r.

Baza_konkurencyjności