Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 16/AkP/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”.

Pismo_z_dnia_08.10.2019r.

Baza konkurencyjności