Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

 realizuje projekt

"IŁAWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer umowy: RPWM.01.03.01-28-0011/19-00

Dofinansowanie: 1.436.136,00 PLN