Postępowanie znak 1/JS/FRWIM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli szkół AZPO w Fijewie, SP w Byszwałdzie i SP w Rumienicy, w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności