Postępowanie znak ZO 6/JS/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności