Wg rozdzielnika

 Dotyczy: postępowanie znak 4/JS/FRWiM/2019 na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020, RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Pismo z dnia 22.01.2019r.

Baza konkurencyjności