Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak 11/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie konkurencyjności na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

 

Pismo_z_dnia_26.07.2019

 

Baza_konkurencyjności