Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak 1/JS/FRWiM/2018 na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli szkół AZPO w Fijewie , SP w Byszwałdzie i SP w Rumienicy, w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_13.11.2018

Baza konkurencyjności