Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak 10/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie konkurencyjności na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

na realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_07.06.2019

Baza konkurencyjności