Konsorcjum: 

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur - Lider Projektu

Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane 

Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm 

 realizuje projekt

"PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI- RODZINNE CENTRUM INTEGRACYJNE LUBAWA"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia

Numer umowy: POPW.01.03.02-28-0016/17-00

Dofinansowanie: 14.049.270,00 PLN