Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/28/2018 na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_04.10.2018r.

Baza_konkurencyjności.